Cubiss Bibliotheek als maatschappelijk verbinder

werkte aan dit project

In de provincie Noord-Brabant werken de achttien Brabantse basisbibliotheken en Cubiss samen aan de veranderende en verbindende functie van de bibliotheeksector. De gedeelde toekomstvisie is uiteengezet en geoperationaliseerd in het meerjarenbeleidsplan van de Brabantse Netwerkbibliotheek. Wij namen het document onder handen. We formuleerden de visie en plannen voor nu en de toekomst krachtig(er). En spraken acht professionals uit de branche over diverse thema’s binnen de uitgezette koers en hun ambities op dit vlak.

Misschien vind je dit ook interessant

Cubiss verslaglegging

Schrijven tijdens events

Onderwijsgroep Tilburg jaarverslag

Bouwen aan het beste onderwijs